Intranets
Extranets
Portals
Plataformes de comer� electr�nic
B2C, B2B, B2A, B2E
Servidors d�informaci�
Espais web corporatius
Serveis WAP
Promoci� on-line
Sistemes de retransmissi�
on-line
Marketplaces
Subastes
Videoconfèrencies


Consultoria de negoci i tecnol�gica a la xarxa
Consultoria de continguts
Disseny gr�fic i creativitat
Desenvolupament tecnol�gic
Marketing i comunicaci�
Infrastructura de suport

Web corporativa
Intranet
Portals
Serveis WAP
Comerç electrònic