Internet ha transformat les relacions socials i comercials a nivell global.
Amb Internet ha nascut un nou concepte d’economia: l’e-bussines, que ha transformat els canals tradicionals de comunicació, negociació i distribució.
Després de més de deu anys capdavanters en serveis telemŕtics i de telecomunicacions per a l’entorn empresarial, l’impuls de la nova economia ens ha portat a una millora del nostre plantejament estratčgic.
Integrant nous professionals, nous equips i diversitat d’idees.
Aprofitant tecnologia, creativitat i enginyeria al servei de la comunicació i el negoci.
Canalitzant el nostre prestigi vers la confiança i fidelització dels nostres clients.
Realitzant un esforç per adaptar-nos a les exigències del mercat .

© Copyright 2000 SVT S.A. 973 26 77 06 e-mail: [email protected]