1989, primers de l’estat emprant el Videotext. Guardonats per Telefònica.
1990, una dels primers de l’estat en aplicar l’Ibertext.
1995-1999, Proveïdor de Serveis d’Internet i Infovia Plus. Última tecnologia. Nombrosos projectes basats en novedoses tecnologies. Aplicacions en sistema WAP
2000, canviem el plantejament empresarial. Nova imatge, filosofia i estratègia, professionals i equips