1989, primers de l�estat emprant el Videotext. Guardonats per Telef�nica.
1990, una dels primers de l�estat en aplicar l�Ibertext.
1995-1999, Prove�dor de Serveis d�Internet i Infovia Plus. Última tecnologia. Nombrosos projectes basats en novedoses tecnologies. Aplicacions en sistema WAP
2000, canviem el plantejament empresarial. Nova imatge, filosofia i estrat�gia, professionals i equips