Important: Normes d'estil en el correu electrònic

En aquesta secció es diu com configurar els clients de correu més comuns [Microsoft Exchange 4.0 (correu de Windows 95), Internet Mail (correu de Internet Explorer), Netscape Mail (correu de Netscape) i Eudora Light)], si no poseeix cap client de correu o vol descarregar un de nou, pulsi aquí per veure alguns llocs on trobar-los.:

Instal·lació i configuració de Microsoft Exchange Per a correu electrònic a Interent per Windows 95

¡IMPORTANT!: Degut a la seva complexitat en general, recomanem als usuaris de Windows 95 que utilitzin el correu incorporat als Navegadors (Netscape o Internet Mail d' Internet Explorer full version, el que ve al CDROM d'InfoVía no conté Internet Mail). Si, malgrat això desitja utilitzar MSEXCHANGE, segueixi atentament les instruccions que venen a continuació.

a) Si ja té instal·lat MS-Exchange en el seu ordinador:

Inici-il normalment, al costat esquerra de la seva pantalla ha de sortir l'icona MSexchange, del que surt Carpetas personales que és on es troben els apartats Bandeja de entrada, Bandeja de salida,Elementos eliminados,Elementos enviados. Poden sortir altres elements instal·lats, les Carpetas personales són imprescindibles.

Per a configurar el correu a Internet, hem d' instal·lar el servei Internet Mail, per fer-ho, anirem al menú Herramientas i farem click damunt l'opció Servicios, apareixerà el quadre següent:

SERVICIOS

En este perfil están instalados los siguientes servicios:

·1 Carpetas personales

·2 Otros

Es necessari, si no ho estava, instal·lar el servei Internet Mail, per fer-ho, farem click a Agregar, sortiràn els serveis instal·lables, instal·larem Internet Mail, el trobarem en un quadre de configuració del Mail:

Hi han dos panels, el primer (General), ens permet configurar la nostra adreça i el nostre Servidor de correu.

Nombre completo : (el seu nom i primer cognom)

Dirección : (la seva adreça de correu electrònic, assignada per SVT, s.a. al seu Contracte)

Servidor de correo (Adreça del seu servidor) : (mail.svt.es)

Nombre de cuenta de correo: (Els caràcters que hi han davant del símbol @ de la seva adreça de correu electrònic.)

Contraseña : *******( respectar las majúscules/minúscules de la mateixa, també assignada per SVT, s.a. al seu contracte.)

El segon panel (Conexión), ens permet configurar el tipus de conexió que utilitzarem, xarxa local o módem, activarem l'opció Conectar utilizando un módem, es resaltarà el recuadre Conexión on apareixerà la conexió del Acceso telefónico a redes que estiguem utilitzant, per al cas InfoVía, per defecte és: ---infovía---, des d'aquí podem escollir una altra conexió o modificar l'existent, és important mirar si al botó Iniciar sesión como hi han el nom d'usuari i la "contraseña" correctament, si no, no funcionarà. També és important en el cas de tenir més d'un Acceso telefónico a redes, comprobar que la conexió utilitzada sigui la que hem anomenat a dalt(---infovia---), perque si sigues una altra no funcionaría i ens donaría errors.

Un cop definit el servei, tancar MSexchange i ja podem conectar de nou, al iniciar cada sessió de exchange, aquest intentarà conectar amb el centre servidor per mirar el correu que pugui haver, és precís que haguem iniciat previament la conexió, si no, no contactarà amb aquest.

b) Si no té instal·lat Microsoft Exchange en el seu ordinador:

Des del CD-ROM de Windows 95 anar a l'apartat agregar/eliminar programas.

Marcar MSExchange i pulsar aceptar, s'instal·laràn els dos components de fax i correu de MSExchange.

Quan finalitza l'instal·lació del programa, s'inicia un assistent que li demana la configuració de MSExchange.

La segona opció que surt, li demana quins serveis vol utilitzar, escollirem Internet Mail, i marcarem damunt configurar manualmente, a l'acceptar sortirà el quadre Perfil i Agregar.

Per defecte, MSExchange propossa el perfil : Configuracions de MsExchange, acceptarem aquest.

A l'acceptar, sortirà el quadre de configuració dels Serveis. Al panel Servicios, presionarem damunt Agregar, apareixerà una altre quadre on escollirem els serveis a afegir, escollirem Internet Mail i Carpetas Personales, podem escollir d'altres si els necessitem, però aquests dos són imprescindibles. Als altres panels no és necessari posar res.

Al afegir Internet Mail, sortirà el quadre de configuració d'Internet Mail en el que hem que configurar la nostra adreça, servidor, etc...

Hi ha dos panels, el primer (General), ens permet configurar la nostra adreça i el nostre Servidor de correu.

Nombre completo : (el seu nom i primer cognom)

Dirección : (la seva adreça de correu electrònic, assignada per SVT, s.a. al seu Contracte)

Servidor de correo (Adreça del seu servidor) : (mail.svt.es)

Nombre de cuenta de correo: (Els caràcters que hi ha davant del símbol @ de la seva adreça de correu electrònic.)

Contraseña : *******( respectar las majúscules/minúscules de la mateixa, també assignada per SVT, s.a. al seu contracte.)

El segon panel (Conexión), ens permet configurar el tipus de conexió que utilitzarem, xarxa local o módem, activarem l'opció Conectar utilizando un módem, es resaltarà el recuadre Conexión on apareixerà la conexió del Acceso telefónico a redes que estiguem utilitzant, pel cas InfoVía, per defecte és: ---infovía---, des d'aquí podem escollir una altra conexió o modificar l'existent, és important mirar si al botó Iniciar sesión como hi ha el nom d'usuari i la "contraseña" correctament, si no, no funcionarà;. També és important en el cas de tenir més d'un Acceso telefónico a redes, comprobar que la conexió utilitzada sigui la que hem anomenat a dalt(---infovia---), perque si sigues una altra no funcionaría i ens donaría errors.

Al tancar aquest quadre, l'assistent ens preguntarà; si volem afegir la Bandeja de entrada al grup Inicio, li direm que no.

Amb això finalitza l'instal·lació de MSExchange, recordi sempre que s'ha de conectar primer amb la seva conexió Internet vía módem abans d'iniciar MSExchange, de no ser així, MSExchange intentarà sense éxit obrir-la per si mateix. Per conectar-se desprès tindrà que reinicialitzar l'ordinador, per aquesta raò, recordi obrir la conexió abans d'accedir al correu.

*Una particularitat de MSExchange:

Per enviar missatges per mitjà de MSExchange, un cop redactat el missatge , si pulsem sobre l'icona Enviar, el nostre missatge es posarà a la bandeja de salida, per enviar veritablement el missatge al seu destinatari, hem de marcar l'element a enviar (desde la Bandeja de salida), anar al menú Herramientas i marcar sobre "entregar ahora", llavors el missatge serà enviat al seu desti final, passant de la carpeta Bandeja de salida a la de Elementos enviados.

Configuració del correu electrónic utilitzant Netscape 2.x o 3.x

IMPORTANT: Si vostè vol actualitzar o ja ho ha fet a una versió de Netscape, recordis de desinstal·lar completament la versió anterior (incloent esborrar els directoris de Netscape) perque en cas contrari algunes opcions poden arribar a algun conflicte. Recordi també que per poder enviar o rebre correu ha d'estar establida la conexió amb INTERNET.

Emplenar els apartats Identity i Servers del menú Options (Mail and News Preferences), de la forma indicada als dibuixos, recordis que el nom de comte (POP user name) està; compost pels caracters que precedeixen al símbol @ de la seva adreça de correu.

Apartat Servers :

En aquest apartat ha d'omplir els següents camps:

Outgoing mail (SMTP) server : mail.svt.es

Incoming mail (POP) server : mail.svt.es

POP user name : El seu nom de comte de correu (el nom de comte (POP user name) està compost pels caracters que precedeixen al símbol @ de la seva adreça de correu).

A l'apartat Check for mail every: és necesari activar l'opció Never per que Netscape només busqui correu nou quan li indiqui l'usuari.

La resta d'apartats no serà necesari modificar-los, excepte un que surt sota que fa referencia a les NEWS :

News (NNTP) server : news.bcn.ttd.net

Un cop emplenat l'apartat Server, procedirem a omplir l'apartat Identity, que surt a la pestanya de l'esquerra:

En aquest apartat haurem d'omplir els següents camps :

Your name : Escrigui el seu nom complet

Your E-mail : Escrigui la seva adreça de correu electrònic ([email protected]). Recordi que la seva adreça de correu es la que li ha assignat SVT, s.a. al seu contracte.

Reply adress : Escrigui la seva adreça de correu un altre cop ([email protected])

A la resta de camps no és necesari escriure res

A l'apartat Composition, activar l'opció MIME compliant.

Això és tot el necessari per configurar el correu a Netscape, ara per utilizar-lo, tan sols ha de desplegar el menú Window i escullir l'opció Netscape Mail.

Configuració de Eudora Light

Iniciar el programa (previament instal·lat), anar al menú "special" i "settings", sortirà un quadre amb tota una serie d'opcions a escullir, aquest quadre està dividit en dos parts, a la part esquerra apareixen les opcions a escullir i a la dreta la configuració d'aquestes, escullirem una anomenada "personal information" (que sortirà a la part esquerra) i omplirem els camps que apareixen a la part dreta amb la següent informació

Personal Information

POP account : [email protected]

(el nom de comte està format pels caracters que precedeixen al símbol @ de la seva adreça de correu)

Real Name : posi el seu nom i primer cognom.

Return adress : possi la seva adreça de correu (assignada per SVT, s.a. al seu contracte)

Un cop omplert aquest apartat, anar a l'apartat Hosts que surt més avall, omplir-lo de la forma següent.

Hosts

POP account : (el mateix que en l'apartat anterior (Personal Information), segurament no farà falta ompirlo, perque Eudora ho fa automàticament.)

SMTP : Adreça del seu servidor de correu, en el nostre cas mail.svt.es

El següent apartat a modificar serà l'anomenat Checking Mail:

En aquest apartat només hem de comprobar si està correctament ficat el nostre POP account, que és el mateix del quadre anterior i activar si així ho desitgem l'opció Save password, per que no faci falta introduir el nostre "password" cada cop que executem el programa de correu.

Un altre apartat a comprobar es l'anomenat Attachments, on hem de comprobar si utilitcem com a estandar de enviament de fitxers el anomenat MIME, si no és així, activar l'opció MIME.

Un cop fet això, el programa ja està configurat, per comprobar si tenim correu, s'ha de pulsar Ctrl + M o bé l'opció Check mail del menú File, per veure les carpetes, s'ha d'anar al menú Mailbox i pulsar damunt la/les que vulguem, In és el correu rebut, Out el que ja hem enviat o està per enviar i Trash el correu llegit que hem eliminat.

Per enviar un missatge només hem de pulsar damunt l'icona corresponent a la barra que hi ha just sota de la línia de menús o anar al menú message i pulsar New message o bé les tecles Ctrl + N.

Per anexar un arxiu (fer un attachment) podem utilitzar les tecles Ctrl + H o bé anar al menú message i pulsar damunt attach file.