Outlook Express

Outlook Express és el client de correu inclós a la última versió de Internet Explorer la 4.x, seguint aquestes instruccions serà molt fàcil de configurar.

En primer lloc hem de obrir el programa, directament, o des de dins de Internet Explorer.

Una vegada hem obert el programa, si es la primera vegada que ho fem ens apareixerà un asistent de configuració de comptes de correu, en cas contrari, haurem de fer-ho manualment fent click sobre el menú herramientas a la opció cuentas.

En el següent cuadre de diàleg hem de escollir quin tipus de compte volem configurar si de correu, noticies o directori. Farem click sobre el botó Agregar i escullirem la opció correo.

Aixó ens obrirà el asistent anteriorment dit que ens guiarà en la configuració del nostre compte de correu. El asistent farà algunes preguntes sobre el nostre compte, hem de conèixer la nostra configuració.

Si la nostra adreça és [email protected] el nostre nom de compte de correu serà pepito i el nostre password el tenim apuntat al contracte de conexió que hem rebut de SVT o dels seus distribuidors en el moment de concertar-ho. També ens demanarà el nom dels servidors de correu entrant i sortint, tots dos servidors responen al nom de mail.svt.es.

Primer ens demanarà el nostre nom complert, després la nostra adreça electrònica, la cual ha de estar ben escrita, sense majúscules ni accents, tal i com ens va ser asignada. El sigüent cuadre ens demanarà el nom dels servidors, noteu que el servidor de correu entrant ha de ser del tipus POP3 com mostra la figura.

Després ens preguntarà el nostre nom de compte i contrasenya, recordem que el nom de compte es el que precedeix a la arroba (@) de la nostra adreça de correu electrònic, no del nostre acces a Internet.
Ej: [email protected], el seu nom de compte seria pepito.

Per acabar hem de configurar el tipus de acces a Internet, escullirem conexión de LAN (Xarxa de Àrea Local).