Internet Mail

En aquesta secció s´hi mostra com configurar Internet Mail (correu d'Internet Explorer), si no el poseeix o vol descarregar una nova versió, polsi aquí per anar al servidor de Microsoft.
Una vegada instal·lat Internet Mail and News (son dos parts, per ara inseparables, d'Internet Explorer 3.x instal·lació típica), haurem d'arrencar l'aplicació Internet Mail que es troba (per defecte) dins de Programas del menú principal Inicio. Com encara no hem configurat l'aplicació, apareixerà un asistent que ens ajudarà a fer-ho. El primer cuadre de diàleg es merament informatiu.
Al segon cuadre de diàleg, haurem d'introduir, al camp Nombre el nostre nom complert i al camp Correo electrónico la nostra adreça de correu electrònic, asignada aquesta per SVT, s.a. al seu contracte. Finalment polsarem Siguiente

Al següent cuadre de diàleg haurem de plenar els camps Servidor de correo entrante (POP3) i Servidor de correo saliente (SMTP) amb el nom dels servidors respectius, al nostre cas seràn mail.svt.es en ambdós casos com es mostra a la figura que següeix.
Finalment polsarem Siguiente

Al següent cuadre haurem d'introduir el nostre nombre de cuenta, es a dir els caràcters que precedeixen al símbol @ de la nostra adreça de correu electrònic al camp Cuenta, igualment haurem de plenar el camp Contraseña amb la clau asignada per SVT, s.a. al nostre contracte.
Finalment polsarem Siguiente

A l'últim cuadre de diàleg rellevant haurem d'especificar quin tipus d'accès utilitzarem, si utilitzem una connexió vía mòdem, haurem de seleccionar la opció Utilizar módem para tener acceso al correo electrónico. Al camp Utilizar la siguiente conexión de acceso telefónico a redes, escollirem la connexió ---infovia---.
Finalment polsarem Siguiente

Ara que ja tenim configurat el nostre correu a Internet Mail, només necessitem conèixer l'adreça de correu electrònic de la persona a la que volem enviar un missatge i polsar sobre la icona Nuevo mensaje.