Internet Mail

En aquesta secci� s�hi mostra com configurar Internet Mail (correu d'Internet Explorer), si no el poseeix o vol descarregar una nova versi�, polsi aqu� per anar al servidor de Microsoft.
Una vegada instal�lat Internet Mail and News (son dos parts, per ara inseparables, d'Internet Explorer 3.x instal�laci� t�pica), haurem d'arrencar l'aplicaci� Internet Mail que es troba (per defecte) dins de Programas del men� principal Inicio. Com encara no hem configurat l'aplicaci�, apareixer� un asistent que ens ajudar� a fer-ho. El primer cuadre de di�leg es merament informatiu.
Al segon cuadre de di�leg, haurem d'introduir, al camp Nombre el nostre nom complert i al camp Correo electr�nico la nostra adre�a de correu electr�nic, asignada aquesta per SVT, s.a. al seu contracte. Finalment polsarem Siguiente

Al seg�ent cuadre de di�leg haurem de plenar els camps Servidor de correo entrante (POP3) i Servidor de correo saliente (SMTP) amb el nom dels servidors respectius, al nostre cas ser�n mail.svt.es en ambd�s casos com es mostra a la figura que seg�eix.
Finalment polsarem Siguiente

Al seg�ent cuadre haurem d'introduir el nostre nombre de cuenta, es a dir els car�cters que precedeixen al s�mbol @ de la nostra adre�a de correu electr�nic al camp Cuenta, igualment haurem de plenar el camp Contrase�a amb la clau asignada per SVT, s.a. al nostre contracte.
Finalment polsarem Siguiente

A l'�ltim cuadre de di�leg rellevant haurem d'especificar quin tipus d'acc�s utilitzarem, si utilitzem una connexi� v�a m�dem, haurem de seleccionar la opci� Utilizar m�dem para tener acceso al correo electr�nico. Al camp Utilizar la siguiente conexi�n de acceso telef�nico a redes, escollirem la connexi� ---infovia---.
Finalment polsarem Siguiente

Ara que ja tenim configurat el nostre correu a Internet Mail, nom�s necessitem con�ixer l'adre�a de correu electr�nic de la persona a la que volem enviar un missatge i polsar sobre la icona Nuevo mensaje.