Accés a Internet

Realment, Internet té dues "cares" (dues formes d'accés) ben diferenciades, una la dels usuaris universitaris i una altra la de la resta d'usuaris.

Com ja sabeu, Internet va néixer en entorns de recerca, bàsicament universitaris, però posteriorment ha esdevingut un "bé" d'us comú per a tothom.

La situació actual respecte a l'accés a Internet (en tot el món) és que el públic universitari gaudeix d'accés total (a totes les eines que ja coneixeu) i gratuït (Tot i que els usuaris universitaris no paguen quotes, això no vol dir que Internet sigui gratuïta per a la seva institució), mentre que la resta del públic ha de pagar (En tot el món l'accés "privat" a Internet val diners) per tot un ventall de nivells d'accés (e-mail únicament; e-mail i ftp; e-mail, ftp i gopher; etc.) que faciliten els proveïdors d'Internet.


E-mail: [email protected]