ftp File Transfer Protocol
(Protocol de Transferència de Fitxers)


L'aplicació ftp es una eina que ens permet transmetre fitxers entre ordinadors locals o remots. Amb aquest servei els usuaris poden tenir accés a computadores que ofereixen molts programes per a quasi totes les plataformes informàtiques.

Tingueu en compte que, per tal que els dos ordinadors es comuniquin, no cal que tots dos siguin de característiques idèntiques. És normal que un PC (Macintosh o IBM compatible) faci ftp sobre un ordinador absolutament diferent, com ara un HP-3000, i "agafi" fitxers (executables o no) emmagatzemats en aquest HP-3000. Per tant, podem dir que ftp possibilita l'intercanvi de fitxers entre ordinadors heterogenis, és a dir, entre ordinadors absolutament diferents en quant a característiques tècniques (arquitectura, SO, etc.).

Amb ftp podem capturar fitxers de qualsevol servidor que ens ho permeti.

En el món Internet no tots els ordinadors ftp SERVER permeten l'accés lliure. Els que sí ho permeten, els anomenats ANONYMOUS ftp, són els més populars. Per accedir-hi feu login com a usuari anonymous o guest declarant com a password la vostra adreça e-mail.

ANONYMOUS ftp sites" (uns quants)

mac.archive.umich.edu {software Macintosh}
oak.oakland.edu {software IBM/PC i compatibles}
nic.switch.ch {software, molt software!}
is.internic.net {informació d'Internet}
ftp.cica.indiana.edu {software windows}
ftp.mcafee.com {antivirus Mcafee}

Per accedir als servidors FTP es poden utilitzar programes especials (com Cute FTP) o bé els mateixos navegador (per exemple Netscape, Internet Explorer,...). Només s'ha de ficar com a adreça de la pagina:

ftp:// nom del servidor FTP

Exemple:
ftp://oak.oakland.edu

Les pagines dels servidors tenen l'aparença de l'explorador de Windows. Per canviar de carpeta o per agafar un fitxer només s'ha de clickar sobre ell.

Finalment, una recomanació, en de cada directori o subdirectori normalment hi ha un fitxer anomenat normalment INDEX o 00INDEX. Aquests fitxers són textuals i descriuen el contingut de tots els fitxers del directori.

 


 

E-mail: [email protected]