WWW (World Wide Web)
"La millor forma de navegar per Internet"


El WWW és pot ser la millor manera de navegar per internet. Es una manera fàcil i intuïtiva de buscar informació per Internet.

Les aplicacions per utilitzar el WWW són programes amb un entorn gràfic, els més populars d'aquestos són el Netscape i l'Interner Explorer, aquestes aplicacions són anomenades "navegadors" o bé "browsers".

Aquests navegadors presenten la informació com si fos un llibre o una revista (en Internet a aquestos llibres se'ls anomenen WEB) que es pot anar fullejant. Cada pàgina pot constar de text, imatges, animacions, so, video amb la diferencia d'un llibre que hi ha molts d'aquests objectes que ens poden portar a una altra pàgina, a un altre document (WEB) o fins i tot ens poden portar a serveis de FTP, Gopher, i altres.

Els objectes que ens poden porten d'un lloc a un altre se'ls anomenen enllaços o links i poden ser paraules del text o imatges.

Una sessió amb un navegador sempre s'inicia amb una HOME PAGE (pàgina d'acollida o de presentació), a partir de la qual es desplega tot el contingut del document amb el text, els gràfics, les informacions d'àudio i els links cap a altres documents o altres servidors http.

Els documents utilitzats pels navegadors s'escriuen en un llenguatge anomenat HTML (Hipertext Markup Language) que integra els diferents substrats d'informació (text, gràfics i só) en un únic document. Es tracta bàsicament d'un document ASCII amb determinades marques que estableixen els keywords o links. Per codificar aquestes marques s'utilitza el llenguatge SGML (Standardized Generalized Markup Language).

Format de les adreces WWW

El format de les adreces de llocs WWW és denominat URL (Uniform Resource Locator). El URL està format per caràcters que identifiquen un document en particular dins d'Internet.Cada URL identifica a una única pàgina d'informació. El URL consta de quatre parts fonamentals:

  • Tipus de Protocol. http, ftp, gopher, telnet o file
  • Nom del Servidor. P.e. www.svt.es
  • Directori on es troba el document.
  • Nom del Document.

Per accedir a qualsevol adreça WWW, s'ha de seguir el següent format:

protocol://Servidor/Directori/Document

P.e.

http://www.renfe.es
http://www.microsoft.com
ftp://ftp.mcafee.com/pub
Web de Renfe
Web de Microsoft
Ftp de McaFee

Com trobar una adreça WWW a Internet

Hi han serveis que ens permeten fer una cerca d'adreces d'Internet. Aquests serveis se'ls anomenen buscadors o índexs.
Per utilitzar aquests buscadors només s'ha d'anar a la seva adreça i ficar les paraules clau que volem buscar, un cop feta la cerca sortirà una llista d'adreces que contenen aquestes paraules claus.

Hi ha molts d'aquestos buscadors, aquí et donem uns quants:

 


E-mail: [email protected]