Telnet (remote login).
fly, amb argot


Aquesta eina serveix per connectar-nos remotament (a distància) amb un altre ordinador que pot ser un altre ordinador local o un molt distant. Un cop connectat a aquella maquina, utilitzem el nostre ordinador com si fos un terminal d'aquesta i podem utilitzar els seus serveis (Gopher, WAIS, Archie, Bases de Dades) i a més podrem executar processos en una màquina que sigui més potent que la nostra.

Sintaxi: telnet "host_address" "port"

telnet spacelink.msfc.nasa.gov (login guest) {accés a la NASA}
telnet dra.com {biblioteca del Congrés Americà}
telnet 192.65.218.43 {biblioteca del Congrés Americà}
telnet lib.dartmouth.edu (login dante) {la Divina Comèdia de Dant}
telnet nyplgate.nypl.org, (login nypl) {biblioteca pública de NY}
telnet infocal.berkeley.edu {Universitat de Califòrnia, Berkeley}

Tingueu en compte que al connectar-nos via telnet amb qualsevol host, hem d'identificar-nos com un usuari (fer login) i superar la "clau secreta" (password). Hi ha sistemes o HOSTS de caràcter públic on hi ha logins generals (com en el cas de la llista que hem subministrat anteriorment).

Un cop hem entrat en un sistema, ens hem d'adaptar a la interfície pròpia d'aquell ordinador, ja que estem connectats com un terminal més d'aquell ordinador. Telnet o rlogin ens connecten amb ordinadors remots com si fossin terminals locals


E-mail: [email protected]