International Canoe Federation Real Federación Española de Piragüismo ICF Canoe Slalom World Championships 2009 - Home
català español english
Innovacions
INFORMACIÓ NOU SISTEMA CRONO I VIDEO TRAKING AUTOMÀTIC

El Sistema consisteix en donar als entrenadors informació de temps parcials i una filmació del descens del palista pel canal d'aigües braves automàticament.

El vídeo i la informació de temps estarà disponible via wifi (prèvia entrada d'un password que el Parc del Segre donarà a cada equip) amb temps real en tota la zona del canal i els entrenadors la poden visualitzar i enregistrar per estudiar-la amb posterioritat

El vídeo traking s'editarà a partir del creuament de la línia d'arribada o dos minuts sense passar per cap antena.

El canal té instal·lades 7 antenes més la de sortida i d'arribada i 7 càmeres de TV en el canal de competició mes 2 a l'ultima zona. Totes elles poden girar 360º, tenen zoom i control remot. Cada càmera pot ser ajustada per un controlador en funció del recorregut, de la situació de les portes en cada sector i dels moviments del palista.

Els palistes porten un xip col·locat al dorsal i el procediment es el següent:

Quan un palista amb el xip passa per sobre d'una antena, aquesta l'identifica i posa en marxa el sistema:
  a) Control de temps
  b) activació de la càmera de TV

Al passar per l'antena següent, pren temps parcial i activa l'enregistrament de la càmera següent. Aquest procediment es produeix en cada una de les antenes.

L'enregistrament del temps parcial i acumulat del recorregut es correspon amb l'hora del dia.

Al creuar l'ultima antena s'edita el temps de tot el recorregut i es munta la filmació complerta de tot el recorregut automàticament.
Consejo Superior de Deportes Consell Català de l'Esport - Generalitat de Catalunya Diputació de Lleida Ajuntament de la Seu d'Urgell Federació Catalana de Piragüisme Copyright Federación Española de Piragüismo 2008/2009