NEWS, tauler d'anuncis


Podem definir NEWS com un gran tauler "públic" d'anuncis, per tant, consultable per tothom. Com en les llistes, també podem subscriure'ns a un NEWS GROUP (o tauler d'un tema determinat).

NEWS, el taulell d'anuncis. En NEWS els grups (o temes) estan jerarquitzats, per exemple el grup de ciències (sci) té diferents SUBGRUPS (física, química, astronomia, etc.) i, a la vegada, aquests SUBGRUPS contenen d'altres i així successivament. Segons això sci.astro.hubble tracta temes científics (astronomia) referits al telescopi Hubble.

Els TEMES o GRUPS de primer nivell són els següents:


alt     ALTERNATIUS
bionet  BIOLÒGICA
bitnet  TOTS ELS LISTSERV
biz     NEGOCIS
clari   PREMSA
comp    ORDINADORS
de      NEWS EN ALEMANY
fj      NEWS EN JAPONÈS
fr      NEWS EN FRANCÈS
misc    MISCEL·LÀNIES
news    NEWS DE NEWS
ieee    NEWS DE L'INSTITUTE OF ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERS
rec     RECREATIUS
sci     CIÈNCIES
soc     SOCIALS
talk    CONVERSES
us      NEWS DELS EUA
vmsnet  MON VMS DEC

Com en el cas dels e-mail i lists, NEWS és un procediment "diferit". A més, hi ha dos tipus de NEWS GRUPS, els moderats i els no moderats. El moderats "filtren" els articles o missatges abans de fer-los públics. En les NEWS no moderades el procediment d'alta de missatges o articles (POSTAGE) és automàtic i no hi ha cap "filtre".

Com accedir a les NEWS?

Via client de NEWS. Aquesta és una eina específica per als usuaris (clients) de NEWS que permet realitzar qualsevol acció (subscripció, lectura, posting...) Hi ha diverses eines de clients de NEWS (com són els navegadors Netscape i Internet Explorer), i cadascuna té un funcionament concret.

Via LISTSERV. Com ja hem vist anteriorment, en el grup bitnet s'inclouen com a sub grups TOTS els LISTSERV, per tant, les nostres comunicacions via LISTSERV apareixen com a NEWS en el grup bitnet i també rebrem (si hi estem subscrits) totes les comunicacions que es generin en el NEWS grup (via e-mail).

A part de les LISTSERV de bitnet, hi ha e-mail lists que també són tractables per NEWS.


E-mail: [email protected]