IRC (xerrades On-line)


IRC (Internet Relay Chat) es una aplicaci� que ens permet fer xerrades per Internet, consisteix en connectar-se a un servidor on hi ha m�s gent connectada i comen�ar a dialogar amb ells de qualsevol tema. El di�leg es fa mitjan�ant el teclat i la resta de participants ho visualitzaran per pantalla. A la pantalla van sortint les frases de la resta de usuaris precedits del seu alies (nick name). Es pot parlar amb diferents grups (canals) segons de quin tema vols parlar, de quina regi�, o amb quin idioma.

Com connectar-se

Per a connectar-se amb un servidor de IRC es necessari disposar d'alguna aplicaci� d'IRC. Una de les m�s utilitzades �s mIRC que �s gratu�t, encara que �s amb angl�s.

Llista de servidors de IRC a Espanya

irc.arrakis.es
irc.encomix.es
irc.ttd.net
irc.jet.es
irc.lander.es
irc.teleline.es
irc.ctv.es
irc.ceta.es
irc.servicom.es
irc.virtualsw.es
irc.amadeus.es
irc.ergos.es
irc.valnet.es
es.undernet.org

 


E-mail: [email protected]