El software d'Internet

TCP/IP �s el protocol utilitzat per Internet, i �s un dels molts protocols de comunicaci� de les xarxes Ethernet. TCP/IP connecta ordinadors heterogenis (de diferents arquitectures i SO. Per tant, hi ha un TCP/IP per a moltes de les plataformes del mercat, per no dir totes (UNIX, IBM, MS-DOS, HP, Macintosh, Windows, Digital, ...).

Utilitzant les eines TCP/IP se simplifiquen les immenses i complicades possibilitats d'aquest protocol.

P.e. dos ordinadors que "parlin" TCP/IP es poden transferir fitxers f�cilment mitjan�ant una eina anomenada ftp que simplifica aquesta acci�.

Internet ha assumit com a seves les eines de TCP/IP i altres de m�s recents s'han desenvolupat i hi han afegit noves funcionalitats, per exemple, Netscape i Internet Explorer, que integren funcionalitats TCP/IP cl�ssiques i hi afegeixen les noves possibilitats de l'acc�s a la informaci� multim�dia.


E-mail: [email protected]