El software d'Internet

TCP/IP és el protocol utilitzat per Internet, i és un dels molts protocols de comunicació de les xarxes Ethernet. TCP/IP connecta ordinadors heterogenis (de diferents arquitectures i SO. Per tant, hi ha un TCP/IP per a moltes de les plataformes del mercat, per no dir totes (UNIX, IBM, MS-DOS, HP, Macintosh, Windows, Digital, ...).

Utilitzant les eines TCP/IP se simplifiquen les immenses i complicades possibilitats d'aquest protocol.

P.e. dos ordinadors que "parlin" TCP/IP es poden transferir fitxers fàcilment mitjançant una eina anomenada ftp que simplifica aquesta acció.

Internet ha assumit com a seves les eines de TCP/IP i altres de més recents s'han desenvolupat i hi han afegit noves funcionalitats, per exemple, Netscape i Internet Explorer, que integren funcionalitats TCP/IP clàssiques i hi afegeixen les noves possibilitats de l'accés a la informació multimèdia.


E-mail: [email protected]