Qu� �s Internet?
La xarxa de xarxes

La idea d'Internet va sorgir als anys 60 del projecte ARPANET del Departament de Defensa dels Estats Units. Aquest projecte tenia la finalitat de poder comunicar amb tots els centres militars que sobrevisquessin a un possible atac nuclear. Per� aquesta idea va anar canviant amb la incorporaci� de moltes universitats que li van donar una utilitat d'investigaci� i divulgaci�.

A la meitat de la d�cada dels 70, Internet ja es va comen�ar a considerar com la xarxa de xarxes, encara que no va ser fins la d�cada dels 80 que es va estendre per tot el m�n. Actualment, t� m�s de trenta milions d'usuaris connectats. �s la m�s gran del m�n i gaireb� totes les xarxes han conflu�t en Internet.

A Internet no hi ha cap autoritat reconeguda i fins i tot les organitzacions m�s influents fomenten l'�s massiu i democr�tic (quasi an�rquic) d'aquesta xarxa, per exemple la EFF1 (Electronic Frontier Foundation, coneguda com l'Amnesty International d'Internet).

Internet connecta una infinitat d'ordinadors arreu del m�n, uns amb capacitats de servir informacions diverses amb altres que consulten aquestes informacions.

T�cnicament s'anomenen servidors i clients respectivament.


E-mail: [email protected]