¿Que és una Xarxa IP?

Una xarxa d'ordinadors que utilitzen el protocol TCP/IP i la tecnologia pròpia d'aquest protocol. Per exemple, Internet és una Xarxa IP. Quins avantatges suposa utilitzar una xarxa TCP/IP? Que ja existeixen una sèrie de serveis TCP/IP pràcticament universals gràcies al desenvolupament d'Internet, com ara el Web, el correu electrònic, estàndards de videoconferència, servidors de grups de noticies i molts altres. I, per descomptat, a una Xarxa IP es poden fer anar aquestos serveis.

Però aquesta definició de Xarxa IP és poc acurada, també es podria aplicar a la intranet creada a una empresa (xarxa corporativa que treballa amb TCP/IP). Quan es parla de una Xarxa IP al context d'un operador de telefonia estem parlant d'una xarxa gegantina implantada a tot el territori nacional, la funció de la qual és atendre las necessitats de connectivitat d’usuaris i empreses. Per exemple, un usuari pot utilitzar una Xarxa IP com a vehicle de transport per a connectar-se a un proveïdor d'Internet i sortir a Internet (que és com funciona la Infovía actual). Per exemple, una empresa podria utilitzar una Xarxa IP per interconnectar entre si les xarxes locals de algunes subsidiàries separades geogràficament. Si ens hi fixem amb atenció, podrem veure que és el mateix negoci de sempre dels operadors telefònics. Ara en comptes de muntar centraletes i línies telefòniques per a connectar la veu de les persones, es creen xarxes de comunicacions d'alta velocitat per a la transmissió de dades (dades que també poden ser la veu d'una persona).

Actualment quatre operadors tenen una Xarxa IP. Lògicament, el primer és Telefònica, que ha invertit més de 10.000 milions de pessetes en la creació d'una Xarxa IP, sobre la base de la antiga Infovía. Aquesta xarxa es coneix com a Xarxa IP tot i que, com veurem més endavant, sovint es l'anomena Infovía Plus o UNO-IP.

Alguns nom per al mateix concepte

Molts usuaris estan confosos davant de l'allau de termes que proposa Telefònica: es parla de Xarxa IP, de Infovía, de Infovía Plus, de UNO-IP. ¿Com s'articulen tot aquestos termes? En realitat i encara que sembli estrany, tots aquestos termes son sinònims i s'estan referint a lo mateix, una xarxa de comunicacions (Xarxa IP) que creada per Telefònica per a cobrir tot el territori nacional i que funciona amb tecnologia TCP/IP. Infovía havia nascut regulada pel Govern i ha estat aquest mateix Govern qui ha ordenat que desaparegui el dia 1 de Desembre per adequar-se al nou esquema d'una Espanya sense monopoli a les comunicacions. Aquesta és la raó més important per la qual mor Infovía i neix Infovía Plus. La gran avantatja de la Xarxa IP és que al tractar-se d'una xarxa privada de Telefònica, el seu propietari pot estar al cas dels "colls d'ampolla" i mantenir un mínim de qualitat a la velocitat, com sempre, això és la teoria i un altra cosa molt diferent serà que aquesta qualitat es mantingui en realitat.. A efectes pràctics, es parla de Infovía Plus com a sinònim de la Xarxa IP i vostè pot considerar-ho com a tal, però en realitat Infovía Plus només és el nom que rep la Xarxa IP quan s’hi accedeix a ella mitjançant una línia commutada (módem, RDSI o mòbil GSM) ja que existeix el terme UNO-IP per a designar el accés a la Xarxa IP mitjançant una línia dedicada (Frame Relay, ATM, etc.)La nova situació...

L’objectiu de la Xarxa IP és radicalment diferent al d'InfoVía. Al seu moment, InfoVía es tenia que posicionar com un simple vehicle de transmissió sense poder oferir continguts. ¿Per què? Perquè era regulada pel Govern i no era lògic que la companyia propietària del mitjà de transmissió també es convertís en una de les companyies que oferia serveis. Però Telefònica ja és una companyia privada que competeix (o ha de competir) amb igualtat de condicions amb altres operadors. I, lògicament, ningú pot prohibir ara a Telefònica oferir serveis amb la pròpia Xarxa IP. Per tant, ha de pensar amb la Xarxa IP de Telefònica com una xarxa privada que és "lloga" a les empreses com un vehicle d'informació per evitar que aquestes empreses hagin d'afrontar el cost de crear una infrastructura i, a més, com una xarxa privada que "ven" serveis a particulars i empreses. Els serveis que ofereix la Xarxa IP de Telefònica es denomina genèricament serveis IP i per ara existeixen els següents:

InfoHost permet a empreses i professionals utilitzar la Xarxa IP per hostatjar les seves pàgines Web d'informació. D'aquesta manera, l'empresa o professional no necessita disposar d'una màquina connectada permanentment a Internet o la Xarxa IP. Aquestes pàgines Web hi pot tenir accés qualsevol usuari connectat a Internet i/o per qualsevol usuari connectat a la Xarxa IP (segons el tipus de contracte al que s'arribi amb Telefònica).

InfoInternet ofereix accés a Internet als usuaris connectats a la Xarxa IP. No es tracta d'un servei per usuaris particulars, per això ja existeixen proveïdors d'Internet, sinó d'oferir un servei global a una empresa. Per exemple, una companya que vol oferir accés a Internet als seus clients i no desitja encarregar-se de res, ni tan sols que la connexió es realitzi a través de les seves màquines. Per això, pot contractar InfoInternet amb Telefònica, de forma que tota la gestió es realitzi mitjançant la Xarxa IP i que sigui la Xarxa IP la que ofereixi sortida a Internet als seus usuaris.

InfoMail és un servei per a l'enviament i recepció de missatges electrònics rics en continguts multimèdia. Els usuaris amb un conte de correu InfoMail pot accedir als missatges des de l'ordinador, fax o telèfon.

InfoEDI és un mecanisme per a l'intercanvi electrònic de documents empresarials (albarans, factures, etc.) amb formats estandarditzats, que permet el seu processament sense intervenció de l'usuari. Es tracta d'un servei dirigit a les empreses per la transmissió de documents EDI.

També hi ha altres serveis IP que es posaran en funcionament al futur. InfoVoz permetrà la transmissió de veu a través de la Xarxa IP. InfoTV està dirigit als particulars i permetrà connectar-se a la Xarxa IP i veure informació a la pantalla del seu TV navegant mitjançant el comandament a distància (per exemple, veure un partit de futbol i connectar-se mitjançant línia telefònica per veure a la pantalla de TV informació estadística sobre un determinat jugador). InfoDual és un mecanisme per duplicar a Internet l'informació més utilitzada d'una empresa, de forma que sigui més ràpid l'accés a aquesta informació des de qualsevol de les sucursals de l'empresa (i com a mètode de backup). Finalment, InfoDir és un directori amb informació d'empreses que un usuari de la Xarxa IP pugui consultar.

UNO-IP: Xarxa IP per empreses

Amb el nom de UNO-IP es designa l'accés a la Xarxa IP a través d'una línia dedicada permanent, ja sigui Frame Relay, ATM, ADSL, PPP, etc. Lògicament, aquest tipus d'accés dedicat a la Xarxa IP serà el que utilitzin les empreses que necessitin connectivitat o que desitgin oferir la seva informació als usuaris finals, però cap particular tindrà una línia dedicada per a les seves connexions. A l'hora de contractar una línia dedicada amb la Xarxa IP les empreses poden optar cap a tres possibilitats:

UNO-IP Privado. Permet comunicar de forma privada las xarxes de àrea local de una empresa localitzades en diferents punts geogràfics, però sense que els usuaris d’aquestes xarxes tinguin accés als serveis de la Xarxa IP.

UNO-IP Seguro. Igual que UNO-IP Privado, però afegint la possibilitat de que els usuaris accedeixin als serveis IP de la Xarxa IP.

UNO-IP Básico. Ofereix una comunicació biadreçaal entre l'empresa que contracta la línia dedicada i els usuaris connectats a la Xarxa IP, és a dir, qualsevol usuari connectat a la Xarxa IP pot accedir a la xarxa de l'empresa i, al revés, qualsevol usuari de la xarxa de l'empresa pot accedir als serveis de la Xarxa IP (i a l'informació que ofereixin altres empreses a la Xarxa IP, és a dir, la informació d'altres empreses que també hagin contractat UNO-IP Básico, característica no suportada a la actual InfoVía).

Els usuaris les empreses dels quals tinguin una connexió directa a la Xarxa IP requereixen el programa Via UNO-IP. Per instal·lar-lo executi el programa d'instal·lació del CD-ROM i seleccioni l'opció que copia al disc dur el programa Via UNO-IP. Des de llavors, cada vegada que encengui el ordinador s'instal·larà automàticament l'anomenat Agente de Red de Via UNO-IP, un programa resident que controla els missatges enviats per la Xarxa IP. I ja podrà utilitzar els serveis i recursos de la Xarxa IP, per exemple, obrir un navegador i accedir a una pàgina de la Xarxa IP. Lògicament, abans haurà de configurar adequadament el protocol TCP/IP i el proxy de sortida a la Xarxa IP, com li haurà indicat el administrador de la seva xarxa.

El Agente de Red es presenta com una icona en forma d'antena que apareix a la barra de tasques i el menú contextual del qual conté, com sempre, els comandaments per gestionar-lo. Quan un usuari es connecta a la Xarxa IP, aquesta Xarxa IP envia missatges al usuari, donant-li la benvinguda, informant-li de que te missatges de correu pendents, etc. L'Agente de Red mostra una finestra amb les estadístiques d'aquestos missatges (quants es n' han rebut, quants estan rebent-se, etc.), a més d'incorporar una opció per desactivar la recepció d'aquestos missatges i evitar ser molestat durant la seva navegació.

Al Panel de control es crea un element nou, anomenat Via UNO-IP, que mostra una finestra que controla si l'Agente de Red s'activa de forma automàtica al iniciar cada sessió. També s'estableixen les opcions de la telecàrrega automàtica del programa. La telecàrrega automàtica és una característica per la qual la pròpia Xarxa IP comprova la versió de Via UNO-IP amb la que s'està connectant i, si existeix una versió més actualitzada, pot aconseguir-la de forma transparent.

InfoVía Plus: Xarxa IP per particulars

El terme InfoVía Plus s'utilitza per designar l'accés a la Xarxa IP mitjançant una línia commutada (no permanent), com la línia telefònica convencional (RTB), les línies digitals RDSI o un telèfon mòbil GSM. aquest tipus d'accés a través d'una línia commutada és el que utilitzaran tots els particulars, normalment a través d'un módem que utilitza la línia telefònica RTB (Red Telefònica Bàsica). Existeixen tres formes de connectar-se a InfoVía Plus que és imprescindible distingir amb claredat:

InfoVía Plus anònim (connexió anonima).
L'usuari es connecta en mode anònim (públic) sense necessitat d’introduir cap clau. Durant una connexió anònima és possible accedir a totes les companyies que ofereixen informació gratuïta i serveis públics. Per exemple, la majoria de les companyies que tenen pàgines Web a la Xarxa IP poden ser accedides en mode anònim.

InfoVía Plus Bàsic (connexió privada bàsica).
L'usuari es connecta en mode privat a la Xarxa IP, introduint un nom d'usuari i   contrasenya per ser reconegut. L'entitat que autoritza l'accés és la pròpia Xarxa IP i segons les dades que tingui l'usuari li permetrà realitzar uns determinat serveis IP. Per exemple, suposi que vosté és un dissenyador professional que te allotjades unes pàgines Web a la Xarxa IP per a donar-se a conèixer (per exemple, a través d'un servei com InfoHost). Els usuaris que desitgin visitar les seves pàgines Web podran connectar-se en mode anònim, però si vostè vol connectar-se per a modificar el contingut de les seves pàgines Web tindran que entrar en mode privat (bàsic) per a ser reconegut com a propietari d'aquestes pàgines i poder modificar-les. Un altre exemple d'usuaris que utilitzaran aquesta connexió privada bàsica son els usuaris que accedeixin a la Xarxa IP a través d'una empresa que hagi contractat amb Telefònica el servei InfoInternet comentat anteriorment. En aquest cas, l'usuari es connecta introduint el seu nom d'usuari i clau per a que la Xarxa IP el reconegui com un usuari del servei InfoInternet i el permeti sortir a Internet. Òbviament, una vegada connectat a InfoVía Plus amb connexió privada bàsica, podrà accedir a tot els serveis públics de la Xarxa IP (igual que amb una connexió anònima) i, a més, a tots els serveis de la Xarxa IP que tinguin contractats.

InfoVía Plus Directe (connexió privada tunelitzada).
Aquest tipus de connexió també és privada, doncs exigeix un nom d'usuari i una clau. Però mentre la connexió privada bàsica el connecta amb tota la Xarxa IP, la connexió privada tunelitzada només el connecta amb una determinada empresa, be un PSI (Proveïdor de serveis Internet) o CPI (Centro proveïdor de Información). En aquesta connexió es crea un túnel virtual entre l'usuari i el PSI/CPI utilitzant el protocol PPTP. Adverteixi la diferència entre aquest tipus de connexió i l'anterior, ja que mentre la connexió privada bàsica el connecta amb tota la Xarxa IP, la connexió privada tunelitzada només utilitza la Xarxa IP com a mitjà de transport i únicament el permet accedir als continguts del PSI o CPI. Mentre que a una connexió privada bàsica és la pròpia Xarxa IP la que autoritza l'accés, a una connexió privada directa (tunelitzada) ha de ser el PSI/CPI qui autoritzi l'accés. Tots els proveïdors d'Internet ofereixen els seus serveis a través de connexions privades tunelitzades i, una vegada identificat l'usuari, el permeten sortir a Internet. És molt important assenyalar que una connexió privada tunelitzada utilitza la Xarxa IP exclusivament com a mitjà de transport, però no pot accedir als continguts de la Xarxa IP, només als continguts de la empresa amb la que ha creat un túnel. És a dir, si es connecta a un proveïdor d'Internet, no podrà en aquesta mateixa trucada accedir als continguts públics de la Xarxa IP (que exigeixen una connexió amb algun dels dos mètodes anteriors).

Proveïdors d'Internet a la Xarxa IP

La Xarxa IP de Telefònica (o de qualsevol altre operador telefònic) no és Internet, sinó una xarxa independent que te connexió a Internet. És fonamental tenir aquest concepte bastant clar. Segurament, ja sabrà que tots els ordinadors connectats a Internet (a qualsevol xarxa TCP/IP) s'identifiquen de forma exclusiva mitjançant l'anomenada adreça IP: un nombre de 32 bytes, que es presenta en un format com 196.78.255.121 Cada ordinador connectat a Internet te una adreça IP exclusiva i independent; és a dir, no pot haver dos ordinadors amb la mateixa adreça IP. El que passa és que existeix un rang d’adreces IP privades, que no s'utilitzen per Internet i que es reserven per que les utilitzin las xarxes TCP/IP privades, be la Xarxa IP d'un operador telefònic o la pròpia intranet d'una empresa. Per exemple, l'adreça IP 192.168.0.1 és una adreça privada, per tant no existeix cap ordinador d'Internet que utilitzi aquesta adreça IP, però poden existir milers d'ordinadors en xarxes privades TCP/IP que si utilitzin aquesta adreça IP. Això no causarà problemes perquè aquestes xarxes privades son independents entre si i no provoquen cap conflicte.

En una de las figures adjuntes es pot veure l'esquema general de funcionament de la Xarxa IP. És important fixar-se detingudament en aquest esquema, doncs el permetrà comprendre amb claredat tots els conceptes i les possibilitats de la Xarxa IP. Un proveïdor d'Internet que treballa actualment a InfoVía i desitja passar-se a InfoVía Plus te que contractar dos serveis a Telefònica. D'una banda, el servei UNO-IP Básico, que ja hem comentat permet una comunicació bidireccional entre els ordinadors d’una empresa i tots els usuaris connectats a la Xarxa IP. En el cas d'un proveïdor d'Internet es tracta d'una connexió permanent entre el proveïdor i la Xarxa IP. D'altra banda, també ha de contractar el servei InfoVía Plus Directo, que permet establir connexions tunelitzades entre els usuaris de la Xarxa IP i els ordinadors del proveïdor que ja han estat comentats anteriorment des del punt de vista de l'usuari que es connecta. Aquest servei InfoVía Plus Directo exigeix necessàriament la contractació del servei UNO-IP Básico, entre d'altres coses perquè es factura en base a una factura plana en funció del cabdal UNO-IP contractat, és a dir, resulta independent del nombre d'usuaris que accedeixen i del tràfic que generen.

Resumint, un proveïdor d'Internet ha de tenir dos línies dedicades, una connectada a la Xarxa IP amb la qual reben les trucades dels usuaris (la combinació dels serveis InfoVía Plus Basico i UNO-IP Basico) i un altra connectada a Internet per on surten els usuaris per navegar per Internet. Els usuaris es connecten a través d'una connexió privada tunelitzada, essent el proveïdor el responsable de la validació i autentificació de l'usuari, així com d’assignar-li una adreça IP d'Internet per a la navegació per Internet. És molt important assenyalar que aquesta connexió tunelitzada utilitza la Xarxa IP com a mitjà de transmissió per arribar al proveïdor d'Internet, però per si mateixa no pot accedir als continguts de la Xarxa IP. És a dir, un usuari que es connecta a un proveïdor d'Internet mitjançant InfoVía Plus no pot accedir en aquesta mateixa connexió al contingut de les pàgines Web de la Xarxa IP (ni als serveis IP d'aquesta xarxa). Si que pot si es desconnecta del proveïdor d'Internet i realitza una connexió anònima (o privada bàsica) a la Xarxa IP. Com es comenta anteriorment , els usuaris que es connecten en mode privat bàsic a la Xarxa IP per utilitzar el servei InfoInternet contractat per una determinada empresa, accedeixen directament a la intersecció entre Internet i la Xarxa IP, el que els permet a la mateixa trucada accedir a tots els continguts de la Xarxa IP i a tots els continguts d'Internet.

Nodes d'accés

La antiga xarxa InfoVía feia anar un únic nombre telefònic (055) que servia per a connectar-se des de qualsevol punt d'Espanya. Però per connectar-se a InfoVía Plus hem de trucar a un nombre telefònic que canvia segons la ciutat on ens trobem. És molt important que esculli un node d'accés a InfoVía Plus localitzat a la seva ciutat, doncs és l’única forma de garantir que s'està pagant tarifa metropolitana, que és la més barata. Segons Telefònica, aproximadament un 5% dels espanyols no tindrà un node d'accés a la seva població de residència capaç de garantir-li una tarifa metropolitana, en aquest cas podran utilitzar nombres de telèfon especials on la pròpia Telefònica assumeix part del cost de la trucada de forma que a l'usuari li costi el mateix que una trucada metropolitana. El programa de InfoVía Plus inclou opcions per obtenir la última llista de nodes d'accés.

Software d'accés

Tots aquells que tinguin instal·lat Windows 98 ja tenen incorporada la versió 1.0 del software de connexió a InfoVía Plus; existeix però una versió més nova, la 2.0. Aquest software permet connectar-se a la Xarxa IP de Telefònica a través d'una línia telefònica commutada, és a dir, amb un ordinador i un módem, adaptador RDSI o mòbil GSM. És important assenyalar que el programa d’InfoVía Plus requereix que aquest tingui instal·lat un módem, el protocol TCP/IP i el programa acceso telefónico a redes.

Respecte a la versió 1.0, la 2.0 afegeix la possibilitat de crear múltiples connexions privades i inclou un programador de connexions per a automatitzar les trucades a la Xarxa IP. Sigui com sigui, no te per què preocupar-se al respecte de la versió del software d’InfoVía Plus, doncs es treballa amb actualització automàtica. És a dir, al connectar-se a la Xarxa IP amb el programa de InfoVía Plus es comprova si existeix una versió actualitzada i, en cas afirmatiu, es transfereix a l'usuari de forma transparent. També existeix una opció al mateix programa que permet la creació de disquets amb el programa a partir de la descàrrega del mateix des de la Xarxa IP.

La primera vegada que s'executa el programa es demana a l'usuari que introdueixi el telèfon gratuït al que es trucarà per obtenir la llista de nombres de telèfon que serveixen de node d'accés a InfoVía Plus, que és el 900 35 32 09. Quan ja ha estat descarregada la llista de nodes d'accés apareix una llista on ha d'escollir la seva ciutat. És important assenyalar que si escull una ciutat diferent a la seva es cobrarà una tarifa provincial (si la ciutat és troba dins de la seva mateixa província) o interprovincial (si la ciutat escollida és d'un altra província). Esculli un nombre de la mateixa cuitat on es trobi per assegurar-se que està pagant una trucada metropolitana. En qualsevol moment pot actualitzar la llista de nodes d'accés a la Xarxa IP obrint el menú Configuración, comandament Elección del nodo de acceso, botó Buscar nuevos nodos de acceso. Durant l'instal·lació es crea de forma automàtica una connexió en acceso telefónico anomenada ---InfovíaPlus---, que és la que utilitza el programa quan s'estableix una connexió a la Xarxa IP.

El programa en si consta d'una pantalla amb una sèrie d’icones que permeten accedir als diferents serveis d’InfoVía Plus i que permeten establir els diferents tipus de connexions esmentades abans. Aiximateix és possible de configurar els paràmetres de les connexions a realitzar.

Igualment com succeeix a la actual InfoVía, no és necessari tenir instal·lat el programa de Telefònica per a accedir a la xarxa a través d’InfoVía, doncs es pot establir manualment. Però hem de tenir cura, doncs per accedir als serveis d’InfoVía basta amb una connexió pública, però per accedir a Internet a través d'un proveïdor, és necessària una connexió privada.

Connexió a InfoVía Plus en mode anònim (públic). Només necessita crear una connexió per accedir a tots els serveis públics de la Xarxa IP. Per fer-ho, obri Mi PC, seleccioni acceso telefónico a redes i esculli la icona Realizar una conexió nueva per crear una connexió nova. Doni un nom qualsevol a la connexió, i com a nombre de telèfon esculli un dels nodes d'accés (òbviament, el node d'accés de la seva població). Després, obri Propiedades de la nova connexió, accedeixi a la fitxa Tipo de servidor i comprovi que apareixen els mateixos valors i estan marcades les mateixes caselles que a la finestra de la dreta. És a dir, únicament ha d'estar activada estar activada la casella TCP/IP i conectarse a la red. Polsi el botó Configuración TCP/IP i estableixi els mateixos valors que apareixen a la finestra de la esquerra. Ha de seleccionar el valor Direcciones del servidor asignadas por el usuario i escriure com a DNS principal el valor 10.0.1.1 (o el valor 193.152.63.97). També desmarqui la casella Usar compresión en encabezados IP. Al finalitzar de configurar la connexió, executi-la, escrivint al camp del nom d'usuari i al camp de la clau la paraula infoviaplus (en minúscules, tot junt i sense accent). Una vegada connectat a InfoVía Plus, provi a executar la pàgina principal d’InfoVía Plus obrint el seu navegador i escrivint-hi l'adreça <http://193.152.63.97/>http://193.152.63.97 (o l'adreça www.asip.ttd.es) la qual recomanem afegir a la seva llista de pàgines favorites.

Connexió a InfoVía Plus en mode privat. Si el que desitja és connectar-se a la Xarxa IP per accedir a un servei que demana nom d’usuari i clau (per exemple, a un proveïdor d'Internet que ofereix el seu servei a través d’InfoVía Plus), ha de crear en acceso telefónico a redes una connexió especial. Aquesta connexió posseeix els mateixos valors que la connexió a InfoVía Plus en mode públic, però amb unes petites diferencies. En primer lloc, s’ha d’introduir el nom d’usuari i clau adequats. A més, en el cas dels proveïdors d'Internet a través d’InfoVía Plus no ha d’utilitzar el servidor DNS de InfoVía Plus, si no el servidor DNS que l’indiqui el seu proveïdor. Per accedir als serveis públics de la Xarxa IP basta amb crear una connexió d’acceso telefónico per entrar a tots ells, però en el cas dels serveis privats, te que crear una connexió d’acceso telefónico per cada servei privat al que desitgi accedir. Per exemple, si te compte amb dos proveïdors d'Internet a través d’InfoVía Plus, ha de crear una connexió per cada un d’ells.