Prove�dors d'Internet per Espanya

La primera q�esti� que cal aclarir �s que sigui qui sigui el prove�dor Internet sempre costar� diners (tant aqu� com als EUA). El procediment de connexi� a Internet mitjan�ant els prove�dors varia depenent de la soluci� t�cnica que ha adoptat cada un d'ells. Hi ha prove�dors que connecten els seus clients via TCP/IP, altres via UUCP (Unix to Unix Copy Protocol).

RedIris �s un organisme pertanyent al CSIC (Consell Superior d'Investigacions Cient�fiques) que regula l'acc�s a Internet pel que fa al p�blic universitari. Sense cap mena de dubte, aquesta �s la forma d'acc�s de m�s "alt nivell" per� tamb� la m�s complexa quant a infrastructura i configuraci�, impensable per als usuaris particulars.

SVT, s.a. �s un dels prove�dors privats d'Internet.


E-mail: [email protected]