Configuració de TCP/IP

Per referenciar usuaris o màquines d'Internet, hem de conèixer els conceptes següents TCP/IP:

1.IP ADDRESS & DOMAIN NAME

Tant la IP ADDRESS com el DOMAIN NAME identifiquen una xarxa d'Internet i els seus ordinadors, la primera, numèricament i el segon, nominalment.
Les IP ADDRESS o adreça de xarxa (de la classe A, B o C3 ) es construeixen amb un seguit de quatre xifres de tres dígits (de 0 a 255) separades per punts.
El DOMAIN NAME es construeix amb un seguit de mots separats per punts. El penúltim mot sol ser el nom de la institució o la corporació i l'últim mot es refereix al caràcter o l'activitat de l'organització en qüestió en els EUA (tres lletres), o simplement al país per a la resta del món (dues lletres). Podem seguir la convenció següent per desxifrar el significat de l'últim mot:

Als EUA
.edu / education
.mil / military sites
.gov / gobernamental sites
.com / commercial organizations
.net / special networks machines
.org / other organizations

A la resta del món
.uk / united kingdom
.es / spain
.fr / france
.it / italy
.mx / mexico
.ad / andorra
etc.

Els DOMAINS i les IP ADDRESSES són únics en tota la Internet i els atorga la INTERNIC INTERNET REGISTRATION SERVICE als EUA o les delegacions en cada país, com RedIris en el cas d'Espanya.

P.e.
la xarxa svt =
IP address: 194.179.76.XXX
Domain: svt.es

2. HOST (O COMPUTER) NAME i USER NAME

Són denominacions que atribueix localment cada institució als seus ordinadors i als seus usuaris. Cada ordinador es "bateja" amb una "IP address" i en cada un d'aquests ordinadors es poden crear tants usuaris com es necessiti.

P.e.: podem anomenar un ordinador "mail" i definir-hi diversos usuaris, com ara "pepe". És a dir, finalment hem definit:

Host name = mail (IP address: 194.179.76.3)
User name = pepe

3. HOST (O COMPUTER) ADDRESS i USER ADDRESS

Són la barreja de les denominacions locals (punt 2) de cada institució i les internacionals de la InterNic (punt 1).

P.e.:
"host address" de "mail"= mail.svt.es
"IP address" de "mail" = 194.179.76.3
usuari "pepe" de "mail" = [email protected]

NOTA: El símbol "@" es llegeix "AT" (a).


E-mail: [email protected]